ESF Subsidies

Investeren in werkbaar werk voor uw medewerkers, is investeren in de verdere groei van uw bedrijf. ESF verleent subsidies voor opleidingen (€ 100.000) maar ook voor het verbeteren van uw HR-beleid (€ 80.000) gebaseerd op de noden die uw medewerkers hebben aangegeven.

ESF Subsidies: max. €100.000 subsidies voor opleidingen en duurzaam loopbaanbeleid

Wanneer uw bedrijf interne of externe opleidingen verstrekt, dan kunt u een subsidie hiervoor aanvragen bij het Europees Sociaal Fonds. Ook wanneer u het loopbaanbeleid in uw bedrijf wil herzien of uitbreiden komt u hiervoor in aanmerking. Samen met uw zaakvoerders of de HR-afdeling maken wij uw project klaar voor een ESF-subsidie aanvraag.

ESF Subsidies: concreet

Voor welke kosten?
Voor het uitwerken van het duurzaam loopbaanbeleid dat u uitstippelt en voor interne en externe opleidingen om de competenties van uw medewerkers te versterken. De projecten moeten de nadruk leggen op duurzame en kwalitatieve jobs en uw bedrijf moet investeren in opleiding, werkbaar werk en levenslang leren. Ook structurele maatregelen op bedrijfsniveau om mensen aan te moedigen langer te werken komen in aanmerking.

Bij wie aanvragen?
Het Europees Sociaal Fonds

Wie komt in aanmerking?
De doelgroepen zijn afhankelijk van de oproep; bedrijven vanaf 20 werknemers komen in aanmerking.

Waaraan moet u voldoen?
De voorwaarden worden bepaald per oproep; er zijn meerdere oproepen per jaar. De focus ligt op het versterken van de competenties van uw medewerkers, het intern verbeteren van uw loopbaanbeleid, en het bevorderen van levenslang leren.

Hoeveel bedraagt de subsidie?
Loopbaanbeleid 2.0: 50% tot 70% van het project met een maximum van €80.000
Interne en externe opleidingen: 50% van het project met een maximum van €100.000

ESF Subsidies voor loopbaanbeleid en opleidingen: de achtergrond

Algemeen
Het Europees Sociaal Fonds (ESF) is het belangrijkste Europese instrument om de werkgelegenheid te ondersteunen. Het investeert samen met Vlaanderen in kwaliteitsvolle loopbanen voor Vlaamse bedrijven. Doel is mensen aan beter werk helpen, zodat alle EU-burgers eerlijkere arbeidskansen krijgen.

Kernbegrippen

Oproepen
Regelmatig worden er oproepen gedaan voor projecten. Voor de periode 2014-2020 draaien die rond projecten die niet alleen werkgelegenheid en sociale inclusie stimuleren maar ook innovatie en transnationale samenwerking.

Per jaar zijn er meerdere oproepen voor projecten rond opleidingen in bedrijven (intern of extern) en loopbaanbeleid. De subsidies variëren van €80.000 tot €100.000 afhankelijk van de oproep, maar een eigen inbreng van uw bedrijf is altijd vereist.

Prioriteiten
De nadruk wordt gelegd op duurzame, kwalitatieve jobs, investeren in opleiding en levenslang leren. Vooral trajecten die leiden naar werkgelegenheid voor de meest kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt krijgen de voorkeur. Maar ook structurele maatregelen op bedrijfsniveau om mensen aan te moedigen om langer te werken krijgen speciale aandacht.

Handig om weten
De ESF-voorwaarden zijn zo opgesteld dat elke onderneming die personeel in dienst heeft, in principe in aanmerking komt voor deze subsidie. Het is echter onze ervaring dat de ESF-subsidie vooral geschikt is voor bedrijven vanaf 25 werknemers.

Ook grotere ondernemingen en multinationals kunnen een aanvraag indienen, maar bij hen is er meer eigen inbreng vereist.

Wil u weten of uw bedrijf in aanmerking komt? Wij bespreken het graag vrijblijvend met u. Wij bekijken uw plannen op gebied van HR en opleidingen, en zien of die passen in het kader van de lopende ESF-oproepen. Erg belangrijk is de ESF-budgetfile die wij samen met u opstellen – want zo komt u te weten of de budgettering (en bijhorende werklast) haalbaar is voor uw bedrijf.

Actuele oproepen

ESF-subsidie voor opleidingen
Regelmatig is er, in het kader van de European Skills Agenda, een oproep voor opleidingen met betrekking tot digitale competenties en geletterdheid, tot sociale vaardigheden en bedrijfsinnovatie in het kader van levenslang leren. Deze trainingen mogen zowel binnen het bedrijf als door externe partners gegeven worden.

Per bedrijf is een subsidie van maximum €100.000 beschikbaar.

ESF-subsidie voor Loopbaanbeleid 2.0
Om werken werkbaar te houden, moet uw bedrijf een actief loopbaanbeleid voeren. Dat gaat van aanwerving en selectie, onthaal, tot een betere work-life balans, een competentiebeleid, leiderschap, …

Bedrijven die een loopbaanbeleid 2.0 willen uitwerken kunnen hiervoor een subsidie aanvragen van max. €80.000.

Hoe helpt Subsidie.agency u bij het aanvragen van ESF Subsidies?

Subsidie.agency staat u bij, van A tot Z, bij het voorbereiden en indienen van uw aanvraag voor ESF-subsidies voor opleidingen en loopbaanbeleid.

Wij volgen ook de verdere afhandeling op, samen met u.

Voor onze vergoeding werken wij quasi uitsluitend op een no-cure, no-pay basis. Hierdoor delen wij het risico samen met u. Maar dankzij de jarenlange ervaring in het indienen van dossiers voor ESF-subsidies voor opleidingen en loopbaanbeleid kunt u er zeker van zijn dat u in deskundige handen bent.

De concrete stappen bij een ESF-subsidie aanvraag

De voorbereiding
In overleg met uw medewerkers schrijft Subsidie.agency uw volledige ESF-projectaanvraag uit, van A tot Z. Wij vullen de speciale ESF-applicatie voor u in en dienen die, binnen de deadline van de oproep in.

De opvolging
3 maanden na het verstrijken van de deadline krijgt u in de ESF-applicatie het antwoord: is uw project goed- of afgekeurd? Vervolgens zetten wij samen met u het ESF-project in gang en helpen u bij de tussentijdse rapportering.

De resultaten
De subsidies worden in schijven uitbetaald. Wij volgen samen met u de uitbetaling op, en helpen bij het doorlopen van de nodige stappen.

Ons advies bij het aanvragen van een ESF-subsidie

De ESF-subsidie is geschikt voor bedrijven vanaf 20 werknemers. Maar u kunt de subsidie perfect combineren met andere subsidies, zoals de innovatie subsidies via VLAIO.

ESF-Subsidies

Voor alle bedrijven uit alle sectoren vanaf 20 medewerkers in loondienst

Digitaal ESF-archief vermindert administratieve formaliteiten

Onze jarenlange ervaring is de sleutel tot succes bij uw aanvraag

Perfect te combineren met andere subsidies zoals innovatiesubsidies

Investeren in het loopbaanbeleid van uw medewerkers?

Laat ons kijken of ESF-subsidies voor u mogelijk zijn. Contacteer ons vandaag nog!