KMO Groeisubsidie

KMO-groeisubsidie: 25.000 euro subsidie voor een interne strategische medewerker of externe expertise.

KMO-groeisubsidie: 25.000 euro subsidie voor een interne strategische medewerker of externe expertise

Met een transformatie-, innovatie-, of internationaliseringsproject kunt u de groei van uw bedrijf stimuleren en zo haar toekomst verzekeren. Dat vraagt wel deskundig advies.

VLAIO wil u met de KMO-groeisubsidie bijstaan: u ontvangt maximaal €25.000 om die expertise in huis te halen. Dat kan zijn door een externe consultant in te huren, of door een strategische medewerker in house aan te werven.

KMO-groeisubsidie: concreet

Voor welke kosten?
Subsidie om een werknemer met strategisch profiel aan te werven of één of meer externe consultants in te huren.

Bij wie aanvragen?
VLAIO

Wie komt in aanmerking?
Kleine en middelgrote ondernemingen of vrije beroepen

Aan welke voorwaarden moet u voldoen?
– U wil uw bedrijf verder ontwikkelen, door het te transformeren, innoveren, of internationaal te gaan.
– U beschikt over onvoldoende interne expertise, en wil die inkopen door een externe consultant in te huren of een extra profiel aan te werven.
– U moet aantonen dat het inhuren van deze expertise, intern of extern, het realiseren van uw project mogelijk maakt.

Hoeveel bedraagt de subsidie?
– Het inhuren van één of meerdere externe dienstverleners (consultants, kennisinstelling of studiebureau): 50% van de kosten, met een maximum van €25.000
– Het aanwerven van een intern strategisch profiel: 50% van de loonkosten, met een maximum van €25.000

Achtergrond bij de KMO-groeisubsidie

Algemeen
De Vlaamse overheid wil ondernemingen ondersteunen bij hun groeitraject waarbij innovatie, transformatie of uitbreiding naar het buitenland centraal staat. Zij verleent een subsidie om deze bedrijven in staat te stellen externe expertise in te huren, of zelf een medewerker aan te werven die over een strategisch profiel beschikt.

Kernbegrippen

Groeitraject
Door te innoveren, transformeren of naar het buitenland uit te breiden, wil u de groei van uw bedrijf verderzetten.

Externe versterking
U doet beroep op een consultant, een kennisinstelling of kennisbureau. De CV van de consultant toont aan dat hij/zij over kennis beschikt die u momenteel niet bezit binnen uw bedrijf.

Intern strategisch medewerker
U huurt een extra medewerker in. Met de CV van het profiel en de referenties toont u aan dat deze persoon over de juiste strategische kennis beschikt die binnen uw bedrijf ontbreekt. Belangrijk: deze persoon dient zich volledig te focussen op het groeitraject en het management hierbij adviseren; hij/zij mag geen operationele rol uitoefenen.

De subsidie
Externe consultancy: 50% van de kosten met een maximum van €25.000
Interne aanwerving: 50% van de loonkosten met een maximum van €25.000

Hoe helpt Subsidie.agency u bij het aanvragen van een KMO-groeisubsidie?

Om een KMO-groeisubsidie voor innovatieve ondernemingen aan te vragen, hebt u grondige dossierkennis nodig. Niet alleen moet u weten wat u in huis hebt aan expertise binnen uw onderneming, maar vooral: welke expertise u nodig hebt om uw innovatief groeitraject te realiseren.

Subsidie.agency heeft een jarenlange ervaring in het opstellen van de aanvraag voor een KMO-groeisubsidie. Samen met u bekijken wij uw traject, waarna wij uw dossier van A tot Z uitschrijven.

Dankzij onze inbreng verhoogt u uw kans op slagen bij uw aanvraag voor een KMO-groeisubsidie.

Concrete stappen bij het aanvragen van een KMO-groeisubsidie

De voorbereiding
Samen met u vullen wij het aanvraagformulier in en bekijken we welke documenten nodig zijn. Zo moet u, wanneer u een subsidie aanvraagt voor advies met een dienstverlener, o.a. duidelijk uiteenzetten welke prestaties die dienstverlener moet leveren, welke methodiek hij zal toepassen, en dient u een gedetailleerd stappenplan toe te voegen.

Vraagt u subsidie aan voor de aanwerving van een strategische medewerker, dan is ook een organigram van uw onderneming nodig, zoals het nu is en hoe het in de toekomst zal zijn, en welke plaats de strategische medewerker zal innemen.

De opvolging

Wij coachen u wanneer u uitgenodigd wordt om uw aanvraag toe te lichten.

De resultaten

Wanneer de aanvraag goedgekeurd wordt, zal de subsidie in twee schijven uitbetaald worden. Wij volgen met u op welke stappen genomen moeten worden om de tweede schijf aan te vragen.

Ons advies bij het aanvragen van een KMO-groeisubsidie

Het dossier voor het aanvragen van een KMO-groeisubsidie houdt een tamelijk omslachtige procedure in. Samen zoeken wij met u uit of een dergelijke subsidie voor uw bedrijf haalbaar is, en of u eventueel niet in aanmerking komt voor een andere subsidie die u meer concrete slaagkansen biedt.

KMO-Groeisubsidie

Voor alle ondernemingen uit alle sectoren

Slechts 50% eigen inbreng vereist

Versterkt uw onderneming bij verdere groei

Snelle uitslag (goedkeuring of afkeuring)

Hebt u een innovatief project?

Contacteer ons dan vandaag nog voor een vrijblijvend gesprek en om te kijken of uw innovatieve in aanmerking komt voor een subsidie bij VLAIO.