Strategische Transformatiesteun

Investerings- en opleidingsprojecten die het economisch weefsel in Vlaanderen versterken, investeringen die innovatiegerichte KMO’s helpen om internationaal door te groeien of een transformatie mogelijk maken komen in aanmerking voor subsidies tot 1 miljoen euro.

Strategische Transformatiesteun: STS-subsidie tot 1 miljoen euro voor investeringen en opleidingen

Deze Vlaamse subsidie, de opvolger van de Strategische Investerings- en Opleidingssteun (SIOS), wil ondernemingen ondersteunen bij hun strategische transformatieprojecten die zowel de onderneming als de Vlaamse economie willen transformeren. Het bedrag van de subsidie ligt hoog -maximaal 1 miljoen euro- maar zij wordt dan ook enkel toegekend bij grote investeringen, die een internationale doorgroei van innovatiegerichte KMO’s in Vlaanderen mogelijk maken, of een belangrijke tewerkstelling in Vlaanderen duurzaam verankeren.

Strategische Transformatiesteun: concreet

Voor welke kosten?
Investerings- en opleidingsprojecten die het economisch weefsel in Vlaanderen versterken, investeringen die innovatiegerichte KMO’s helpen om internationaal door te groeien of een transformatie mogelijk maken.

Bij wie aanvragen?
VLAIO

Wie komt in aanmerking?
Bedrijven in Vlaanderen, zowel grote bedrijven als KMO’s. Om de instapdrempel te verlagen kunnen ook samenwerkende ondernemingen gezamenlijk een project indienen.

Voorwaarden?
De hoofdactiviteit van uw bedrijf moet behoren tot de in aanmerking komende sectoren, en de opleidingen en investeringen zijn essentieel voor het doorvoeren van het transformatieproject.
Opgelet: bedrijven in moeilijkheden komen niet in aanmerking.

Hoeveel bedraagt de subsidie?
Een basissteun van 8% voor investeringen en 20% voor opleidingen, met een maximum van 1 miljoen euro.

Strategische Transformatiesteun (STS): Achtergrond

Algemeen
VLAIO wil ondernemingen in Vlaanderen helpen bij hun strategisch transformatieproject. De Strategische Transformatiesteun is bedoeld voor investeringen (minstens 1 miljoen euro) en voor opleidingen (minstens 100.000 euro) die kleine ondernemingen maken. Bij middelgrote en grote ondernemingen liggen die drempels hoger.

Kernbegrippen
Strategische transformatieprojecten
Dat zijn projecten die het economisch weefsel van Vlaanderen versterken. Voorbeelden: een nieuw kantoorgebouw of fabriek bouwen, gekoppeld aan een strategische transformatie.

Criteria
De projecten worden beoordeeld op basis van een aantal criteria. Innovatie, kwaliteit van het management spelen een rol, naast de mate waarin de onderneming verstrekt word of internationaal kan uitbreiden, en welke rol het project speelt bij de verduurzaming van Vlaanderen.

Handig om weten
Ook samenwerkende ondernemingen kunnen een project samen indienen. Voorwaarde is wel dat het om minstens 3 ondernemingen gaat, en dat zij niet tot dezelfde bedrijvengroep behoren.

Hoe helpt Subsidie.agency u bij het aanvragen van een Strategische Transformatiesteun?

Wij hebben een rijke ervaring met het aanvragen van transformatiesteun door innovatieve ondernemingen. Onze expertise helpt u om uw dossier correct op te stellen. Wij begeleiden u doorheen het hele project. Zo verhoogt u uw slaagkansen!

Concrete stappen voor het aanvragen van een Strategische Transformatiesteun

De voorbereiding
Samen met u bekijken wij uw transformatieproject. Iindien het kans maakt om de STS-subsidie te ontvangen, schrijven wij samen met u het dossier voor het aanvragen van de Strategische Transformatiesteun, o.a. door het opstellen van het transformatieplan.

De opvolging
De uitbetaling van de Strategische Transformatiesteun verloopt in schijven; wij helpen u bij het opstellen van de aanvraagformulieren die u hiervoor moet invullen.

De resultaten
Binnen de 60 dagen komt u te weten of uw project in aanmerking komt.

Ons advies voor Strategische Transformatiesteun

De subsidie die u kunt ontvangen ligt hoog (tot 1 miljoen euro), maar de criteria om de steun te ontvangen zijn redelijk complex, vooral voor KMO. Wellicht maakt u meer kans bij laagdrempeligere subsidies zoals de ontwikkelingsprojecten subsidie via VLAIO, de KMO-groeisubsidie, de Horizon 2020 subsidies via de EU, of subsidies voor opleidingen en HR via het Europees Sociaal Fonds (ESF).

Onze ervaring met de Strategische Transformatiesteun (STS)

Vooral grote investeringen komen in aanmerking, zoals het bouwen van een kantoorgebouw, opleidingscentrum, een productiehal…

Het bedrag van de subsidie ligt hoog (tot 1 miljoen!), maar uw eigen investering moet minstens 1 miljoen euro zijn…

Voor internationale of nationale uitbreiding is het wel een uitstekende stap naar verdere groei

Interesse in een STS subsidie?

Bel, chat of mail vandaag nog met ons voor een vrijblijvend gesprek.