Subsidies voor Corona?

Werd uw onderneming getroffen door Corona?
De Vlaamse en Belgische overheid helpen met diverse subsidies en steunmaatregelen.

Subsidies voor Corona. De Vlaamse en Belgische overheden helpen

Corona (Covid-19) treft sommige ondernemers en gezinnen erg hard. Gelukkig zijn er diverse initiatieven opgestart op Vlaams en Belgisch niveau om iedereen waar mogelijk te ondersteunen in deze moeilijke tijden. Subsidie.agency geeft u graag een overzicht van alle steunmaatregelen die voorzien zijn. De procedures zijn sterk vereenvoudigd zodat iedereen in staat is om deze voordelen snel en eenvoudig aan te vragen.

Een overzicht van alle maatregelen en subsidies naar aanleiding van Corona

Laatste update: 10 mei 2020

1. Fiscale schulden

Hieronder vallen volgende schulden:

  • BTW
  • Bedrijfsvoorheffing
  • Vennootschapsbelasting
  • Personenbelasting

Voor deze schulden is het mogelijk om een afbetalingsplan te vragen, vrijstelling van intresten te krijgen en kwijtschelding van boetes wegens niet-betaling. De details van deze regeling kan u hier vinden: https://financien.belgium.be/nl/ondernemingen/steunmaatregelen-betreffende-het-coronavirus-covid-19 .

Nieuw: Voor de betalingen van BTW en bedrijfsvoorheffing van de maanden februari, maart en van het eerste kwartaal van 2020 is er automatisch een uitstel van 2 maand. Hier moet dus geen formuliervoor ingevuld worden.

Dit geldt ook voor aanslagen in de personenbelasting en vennootschapsbelasting die gevestigd werden na 12 maart 2020.

2. Sociale bijdragen

Er is voorzien in de mogelijkheid om uitstel te vragen voor de sociale bijdragen van kwartaal 1 en kwartaal 2 van 2020.

Dit uitstel kan maximaal 1 kalenderjaar zijn en is aan te vragen bij uw sociaal verzekeringsfonds voor 15 juni 2020.

Anderzijds is het ook mogelijk (onder bepaalde voorwaarden) om de sociale bijdragen te verlagenindien u een lager jaarinkomen verwacht.

Ook voor de sociale bijdragen die de werkgever moet betalen op de lonen van de werknemers kan een afbetalingsplan voorzien worden.

3. Tijdelijke werkloosheid

De regels voor tijdelijke werkloosheid zijn sterk versoepeld. Dit kan zowel voor bedienden als voor arbeiders! Er is geen dossier of papierwerk meer nodig. Ook de wachtperiode voor de goedkeuring wordt tijdelijk afgeschaft. Tijdelijke werloosheid is aan te vragen via de RVA: https://www.socialsecurity.be/site_nl/employer/applics/ctw/index.htm. Werknemers die een uitkering voor tijdelijke werkloosheid willen ontvangen moeten zich zelf aansluiten bij een vakbond (ABVV, ACLVB of ACV) of bij de Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen (HVW). Dat zijn de instanties die instaan voor de uitbetaling van werkloosheidsuitkeringen.

4. Aflossing van kredieten

Veel ondernemers hebben kredieten lopen. Voor sommige kredieten komen de aflossingen mogelijk in gevaar.

Een eerste raad is om met je bankier te overleggen wat er mogelijk is. De overkoepelende bankenfederatie Febelfin is maatregelen aan het uitwerken. Meer info via: https://www.febelfin.be/nl/journalisten/artikel/coronavirus-banken-zetten-plan-op-om-burgers-en-ondernemers-te-ondersteunen. Het is ook zo dat verschillende banken de ondernemers zelf al contacteren om een uitstel van betalingen uit te werken.

5. Vlaio crisiswaarborg

Via Vlaio kunnen bestaande kredieten van een crisiswaarborg genieten om op die manier een overbruggingskrediet te krijgen.

Meer info via: https://www.vlaio.be/nl/begeleiding-advies/moeilijkhedencoronavirus/specifieke-maatregelen-mbt-het-coronavirus/coronavirus.

6. Hinderpremie

Ondernemers die hun zaak volledig moeten sluiten kunnen een éénmalige premie tot € 4.000 krijgen en € 160/dag vanaf de 21ste dag.

Meer info en aanvragen kan via: https://www.vlaio.be/nl/begeleiding-advies/moeilijkhedencoronavirus/specifieke-maatregelen-mbt-het-coronavirus/coronavirus en https://www.vlaio.be/nl/nieuws/uitbreiding-van-de-corona-hinderpremie.

7. Compensatiepremie

Deze compensatiepremie richt zich tot de ondernemingen en hun toeleveranciers die nog verder mogen werken of winkels die openblijven maar door de beperkende maatregelen een groot omzetverlies hebben die kunnen aantonen dat ze een omzetverlies van -60% hebben in de periode tussen 15 maart 2020 en 30 april in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.

De steun omvat een éénmalige compensatiepremie van € 3.000.

Meer info en aanvragen kan via: https://www.vlaio.be/nl/begeleiding-advies/moeilijkhedencoronavirus/specifieke-maatregelen-mbt-het-coronavirus/coronavirus.

8. Overbruggingsrecht

Bij een onderbreking van minstens 7 opeenvolgende dagen heb je recht op een bedrag tussen € 1.200 en € 1.600 (afhankelijk van de gezinssituatie).

Dit geldt enkel voor zelfstandigen in hoofdberoep en kan niet gecombineerd worden met een ander inkomen. Geldig voor zowel eenmanszaken als bedrijfsleiders.

Aan te vragen door de ondernemer zelf bij het sociaal verzekeringsfonds en combineerbaar met de hinderpremie.

Aan te vragen door de ondernemer zelf bij het sociaal verzekeringsfonds en combineerbaar met de hinderpremie of compensatiepremie.

9. Financiering via PMV

Om de effecten van de coronacrisis voor Vlaamse bedrijven te temperen, creëert PMV een financiële buffer op middellange termijn met achtergestelde leningen op 3 jaar. Dit als aanvulling op overbruggingskredieten op heel korte termijn vanuit het federale niveau. De focus ligt op start-upbedrijven en scale-ups, en ook mature bedrijven die tijdelijk in moeilijkheden komen door de coronacrisis en nood hebben aan financiële versterking om de gevolgen van de crisis bovenop te komen. De achtergestelde leningen moeten voor 15 november 2020 aangevraagd worden. Het streefdoel is om de doorlooptijd tussen de aanvraag (mits een volledig en onderbouwd informatiepakket) en de terbeschikkingstelling van de corona-lening te beperken tot maximaal 1 maand. De rente bedraagt 4,5% of 5% en is integraal betaalbaar op eindvervaldag.

10. Innovatiesubsidies

Bent u bezig met innovatie? Vergeet niet dat ook de ook innovatie subsidies nog steeds kunnen worden ingediend (vanaf 100.000 € subsidie). Heel wat van onze klanten steken nu een tandje bij om dossiers ingediend te krijgen. Bedrijven wapenen zich voor een nieuwe aanpak na Corona.

 

Hoe kan Subsidie.agency u helpen uw subsidieaanvragen voor Corona in te dienen?

Het team van Subsidie.agency wenst u en uw familie een goede gezondheid en veel sterkte in de beproeving die we met ons allen nu ondergaan. Wij helpen u graag verder met het invullen van de verschillende subsidie aanvragen. Contacteer ons vandaag nog via mail, telefoon of live chat onderaan de pagina.

Corona subsidies?

Hulp nodig bij het aanvragen van de Corona subsidies? Of wenst u te spreken over alle andere subsidies. Aarzel niet om ons te contacteren.